Statsbankerottens tid

En kro med historie

DYDEN GÅR AMOK i Stenbjerg. Det er ganske vist på film og den er forlængst taget af plakaten. Men det står altsammen at læse i kroens gæstebog: Filmfolk og skuespillere takker for gode dage i Thy. Det er til gengæld end ganske vist, at Peter Kaas Ishøy kan føre kroens historie tilbage til begyndelsen a 1800-tallet. Og hvis der ytres tvivl herom, kan han enddog fremlægge dokumentation, et stykke papir fra 1814, der vidner om en dyster periode i Danmarks historie, som mange mener, vi i dag er i færd med at repetere: Statstbankerottens dage!

Danmark var gået fallit, og i et forsøg på at rette op på den synkende skude påbød man en engangsskat, bankhæftelsen kaldet: man pålagde enhver ejendomsbesidder til Rigsbanken at indbetale seks procent af sin ejendoms værdi, og det sku1le være i Sølv. Det lyder skrækindjagende, og regeringen var naturligvis klar over, at indbetalingen måtte lempes. Derfor pålagde man dem, der Ikke kunne præstere denne udbetaling — og det var der ingen, der kunne! — en prioritet for beløbet i ejendommen. Og denne prioritet skulle tinglyses forud for alle andre hæftelser. Til gengæld var den uopsigelig fra statens side, og enkelte af disse bankhæftelsesobligationer består den dag i dag som et makabert minde om fortids ruin.

En af dem kan altså studeres på Stenbjerg Kro!

Peter Kaas Ishøy fortæller:— Jeg overtog kroen i 1954 og vidste naturligvis godt, at dette stykke papir var havnet hos en familie på Mors. Jeg havde også mulighed for at indløse obligationen, men det ville koste 200 kr. og de penge havde jeg ikke dengang. Det kan lyde mærkeligt i dag, at jeg ikke havde mulighed for at rejse dette beløb, men det var små tider dengang, og 200 kr, var en god sum penge. Først lige ved 10 år senere. da vi skulle udvide og have nye lån hjem, mente banken, at vi skulle overtage obligationen. Det gjorde vi så — for 300 kr.

DET ER imidlertid ikke meget, der er tilbage af den oprindelige Stenbjerg Kro. Den har været hærget af ildebrand og bygget op igen. I de 23 år, familien Ishøy har drevet kroen og det tilknyttede bageri, er der foretaget flere om og tilbygninger. Endnu en tilbygning er under forberedelse

Men der dukker stadig ting frem fra fortiden, fortæller Ishøy. Som da vi i fjor gravede græsplænen op og stødte på murbrokker fra det såkaldte “bissehus”. Det var et hus, man i gamle dage fandt i forbindelse med mange kroer. Det var beregnet til landevejens farende svende, som her havde et sted at sove — og krofolkene har vel ønsket at have dem lidt af vejen fra de øvrig gæster.

OM STENBJERGS fremtid siger Ishøy: — Vi kunne godt ønske os, at der kom gang i udstykninger både til ferieboliger og til helårshuse. Vi ved også, at der er udarbejdet planer for området, som vi finder ideelle. Vi har ikke noget imod de foreslåede fredninger, og vi ønsker ikke den kaotiske “udvikling”, man har været vidne til I Vorupør. Men vi kan ikke forstå, at der ikke sker noget. – hvad er baggrunden for, at et hele ligger stille? Er det kommunens skyld, eller er det en eller anden på et ministerielt kontor i København. der har lagt en stopper på den fornuftige udvikling, man har planer om i Stenbjerg-området?

Det eneste, der sker — det er faktisk kun, at jorden bliver vurderet højere og højere op, uden at ejerne har mulighed for at gøre brug al arealerne. Tag nu mit eget eksempel: Jeg kan ikke udstykke jorden omkring kroen, selv om den er udlagt til sommerhusbebyggelse. Hvor udsigten til skoven før var gratis, koster den mig nu 5.000—6.000 kr. om året. Eller tag pensionisterne — og dem er der mange af i Stenbjerg —der har haft nogle arealer i tilknytning til deres huse hele deres liv, Som følge al den planlægning, der er nedfældet på papiret, men ikke realiseret. bliver de nu udsat for en urimelig beskatning.

Nej, lad os få den udvikling i gang, man har tiltænkt Stenbjerg. Og fjern nogle af de mange forhindringer, som unge, der ønsker at bosætte sig i Stenbjerg, skal igennem hos kommunen, før de kan få lov til at bygge. Stenbjerg kan nemlig blive et godt sted at være — for fastboende som for feriegæster.

Peter Kaas Ishøj solgte Kroen i 1990 til de nuværende ejere Henny Mortensen & Henrik Jensen

Bestil bord
Skriv til os